Dịch vụ đại lý thủ tục Hải Quan và giao nhận hàng hóa

Dịch vụ khai thuê hải quan: Như chúng ta biết, hải quan, thuế là trách nhiệm đối với mọi người mua nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài. Mỗi quốc gia có khác nhau nhưng chính sách khác nhau liên quan. Không may là không có cách nào để chúng ta biết được hết các quy tắc, quy định, hải quan, truyền thống, tập quán, sơ hở, đề án, hệ thống, giấy tờ, mã số, pháp luật, quyết định của bất cứ quốc gia nào. Vì vậy, nó cần dịch vụ khai thuê hải quan của chúng tôi nếu bạn có yêu cầu đặc biệt và chúng tôi sẽ làm điều đó như thường lệ.

Chi tiết dịch vụ

Địa điểm:

Việt Nam

Mô tả:

Dịch vụ khai thuê hải quan: Như chúng ta biết, hải quan, thuế là trách nhiệm đối với mọi người mua nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài. Mỗi quốc gia có khác nhau nhưng chính sách khác nhau liên quan. Không may là không có cách nào để chúng ta biết được hết các quy tắc, quy định, hải quan, truyền thống, tập quán, sơ hở, đề án, hệ thống, giấy tờ, mã số, pháp luật, quyết định của bất cứ quốc gia nào. Vì vậy, nó cần dịch vụ khai thuê hải quan của chúng tôi nếu bạn có yêu cầu đặc biệt và chúng tôi sẽ làm điều đó như thường lệ.

Dịch vụ đại lý thủ tục Hải Quan và giao nhận hàng hóa

• Chúng tôi thay mặt khách hàng thực hiện mọi việc xử lý chứng từ xuất nhập khẩu

• Giúp khách hàng áp thuế một cách chính xác và tối ưu nhất.

• Làm thủ tục hải quan, kiểm hóa và nhận hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả.

• Thường xuyên thông báo với khách hàng về tiến độ làm hàng và thời gian giao hàng nhằm giúp khách hàng chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách hàng.

• Thanh lý tờ khai, làm thủ tục miễn, hoàn thuế nhập khẩu.

• Ngoài ra khách hàng sẽ được tư vấn miễn phí về thủ tục xin giấy phép nhập khẩu, các thông tin mới nhất về thuế và các vấn đề có liên quan đến xuất nhâp khẩu.

 

 

Dịch vụ khác