Địa Chỉ: Số 3, Cư Xá Độc Lập, Đường Độc Lập, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: + 84 (028) 3847 4989 -- Fax: + 84 (028) 3847 1449

Email: sales02@dhp