Kiểm tra mặt hàng thủy sản đông lạnh xuất khẩu

Trước khi tiến hành xuất khẩu và làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp cần kiểm tra mặt hàng thủy sản đông lạnh của mình có nằm trong danh mục được cho phép xuất khẩu hay không dựa vào khoản 2 Điều 31 Thông tư số 04/2015/TT-BTC ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nếu mặt hàng thủy sản đông lạnh có tên trong danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cá nhân, đơn vị sẽ không thể xuất khẩu cũng như làm thủ tục hải quan xuất khẩu. 

Xác định mã HS Code thủy sản đông lạnh

Doanh nghiệp cần xác định mã HS của mặt hàng thủy sản đông lạnh. Điều này nhằm hỗ trợ cho việc phân loại hàng hóa và Cơ quan hải quan dựa vào đó để áp mức thuế suất phù hợp. Mã HS Code thủy sản đông lạnh thuộc chương 03 - Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống. 

Dưới đây là mã HS Code của một số loại thủy sản đông lạnh:

  • Nhóm 0303 - Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.
  • Nhóm 0304 - Phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
  • Nhóm 0306 - Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh,...
  • Nhóm 0307 - Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh,...
  • Nhóm 0308 - Động vật thủy sinh không xương sống trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, sống, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh,...

Đăng ký kiểm dịch động vật

Khi xuất khẩu thủy sản tươi sống hay đông lạnh đều cần phải có chứng nhận kiểm dịch Health Certificate (HC). Bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch động vật gồm có các loại giấy tờ sau:

  • Đơn đăng ký kiểm dịch
  • Yêu cầu kiểm dịch động vật của nước nhập khẩu (nếu có)
  • Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước nhập khẩu từ cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký kiểm dịch thủy sản đông lạnh lên Cơ quan Thú y vùng hoặc Chi cục Kiểm dịch động vật vùng trực thuộc Cục Thú y hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh được Cục Thú y ủy quyền. Hình thức gửi hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện hoặc thư điện tử, fax hoặc gửi trực tiếp.

Làm thủ tục hải quan xuất khẩu thủy sản đông lạnh

Những giấy tờ cần thiết khi khai báo hải quan xuất khẩu thủy sản đông lạnh gồm có:

  • Hóa đơn thương mại
  • Vận đơn
  • Hợp đồng thương mại
  • Tờ khai hải quan
  • Phiếu đóng gói hàng hóa
  • Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ
  • Giấy chứng nhận kiểm dịch

Trên đây là chi tiết thủ tục xuất khẩu thủy sản đông lạnh. Hy vọng những chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm xuất khẩu ở bài viết mang tới cho doanh nghiệp nhiều thông tin bổ ích. Nếu đơn vị đang có nhu cầu xuất khẩu hàng hóa hay đang cần được tư vấn về thủ tục hải quan.