Giải đáp vướng mắc của Công ty CP xây dựng công nghệ SUMITOMO về chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA, Cục Hải quan TPHCM hướng dẫn, ngày 21/8/2020, Tổng cục Hải quan có công văn số 5575/TCHQ-GSQL triển khai nội dung công văn số 6123/BCT-XNK ngày 18/8/2020 của Bộ Công Thương về việc thực hiện thông báo chính thức của EC tại công thư số Ares (2020) 1982973. Theo đó, Liên minh châu Âu sẽ áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ theo quy định tại khoản 1(c), Điều 15 Nghị định thư 1 của Hiệp định EVFTA.

Cụ thể, tự chứng nhận xuất xứ theo hệ thống REX (Registered Exporter System). Quy định này được hướng dẫn tại khoản 1 (c), Điều 19, Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA. EU đồng thời thông báo không áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ được quy định tại khoản 1 (a) và khoản 1 (b), Điều 15, Nghị định thư 1 của Hiệp định EVFTA (được hướng dẫn tại khoản 1 (a) và khoản 1 (b), Điều 19, Thông tư số 11/2020/TT-BCT).

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp xuất trình chứng từ chứng nhận xuất xứ mẫu EUR.1 quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 19 Thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 là chưa đủ điều kiện để được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA theo thông báo chính thức của Liên minh châu Âu.

Về hình thức và nội dung chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa EVFTA, Cục Hải quan TPHCM hướng dẫn công ty nghiên cứu quy định tại Điều 24 và Phụ lục VII Thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương để thực hiện.

Cũng liên quan đến chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA, Công ty TNHH FPT Food Process Technology Việt Nam cũng gặp vướng mắc liên quan. Cục Hải quan TPHCM hướng dẫn, về chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, ngày 21/8/2020, Tổng cục Hải quan có công văn số 5575/TCHQ-GSQL triển khai nội dung công văn số 61 23/BCT-XNK ngày 18/8/2020 của Bộ Công Thương về việc cho hưởng ưu đãi đối với lô hàng có xuất xứ từ EU trên cơ sở chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi nhà xuất khẩu đã đăng ký mã số REX cho lô hàng trị giá trên 6.000 euro. Như vậy, chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi nhà xuất khẩu đã đăng ký mã số EORI không hợp lệ để được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA.

Về hình thức và nội dung chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa EVFTA, đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại Điều 24 và Phụ lục VII Thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương để thực hiện.

Về thẩm quyền tự chứng nhận xuất xứ, Cục Hải quan TPHCM hướng dẫn, căn cứ Khoản 5, Điều 3 Thông tư 11/2020/TT-BTC ngày 15/6/2020 quy định: “Nhà xuất khẩu” là cá nhân, tổ chức có trụ sở đặt tại Nước thành viên xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa sang Nước thành viên khác, có khả năng chứng minh được xuất xứ của hàng hóa. Nhà xuất khẩu có thể là nhà sản xuất hoặc người thực hiện thủ tục xuất khẩu. Nhà xuất khẩu không nhất thiết là người bán hàng mà phát hành hóa đơn cho lô hàng hóa đơn bên thứ ba). Người bán hàng được phép đặt trụ sở tại lãnh thổ của nước không phải thành viên EVFTA.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể tham khảo điểm 2 công văn 6464/TCHQ-GSQL ngày 5/11/2020 của Tổng cục Hải quan. Theo đó người xuất khẩu EU khai báo xuất xứ “EU” hoặc “European Union” (Liên minh châu Âu). Người xuất khẩu không khai báo xuất xứ theo tên của một nước châu Âu

Về chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, căn cứ quy định tại Điểm b, Điều 3 Thông tư 07/2021/TT-BTC ngày 25/1/2021 của Bộ Tài chính, trường hợp chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan để áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Hiệp định EVFTA, người khai hải quan phải khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ trên tờ khai hải quan nhập khẩu và được khai bổ sung, nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn không quá 2 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu và trong thời hạn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Ngoài các vướng mắc trên, trong thời gian gần đây, Cục Hải quan TPHCM cũng đã giải đáp, hướng dẫn DN nhiều vướng mắc liên quan đến việc thực hiện các hiệp định mới, như: Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Vương Quốc Anh (UKVFTA); Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP); CPTPP...