Theo thông tin từ Cục Hải quan TPHCM, một lô hàng gồm 10 container gỗ nhập khẩu về cảng ICD Phước Long 3 (Thủ Đức- TPHCM) từ nhiều tháng nay, nhưng chủ hàng không đến làm thủ tục nhận hàng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, lô hàng nêu trên do một doanh nghiệp ở nước ngoài gửi cho người nhận là một doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Nhị Xuân – TPHCM.

Chi сục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV cho biết, lô hàng nêu trên đã quá 90 ngày, kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu, nên chi cục đã thực hiện thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan để tìm chủ lô hàng.

 

 

Theo qui định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính: "Thời hạn để người đến nhận hàng là 60 ngày, kể từ ngày thông báo lần đầu..."

Nếu quá thời hạn trên, các tổ chức, cá nhân không đến làm thủ tục hải quan nhận hàng, Chi сục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực IV sẽ thực hiện xử lý các lô hàng theo quy định tại Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 5/7/2018 của Bộ Tài chính.