Dịch vụ đại lý thủ tục Hải Quan và giao nhận hàng hóa

Dịch vụ đại lý thủ tục Hải Quan và giao nhận hàng hóa

• Chúng tôi thay mặt khách hàng thực hiện mọi việc xử lý chứng từ xuất nhập khẩu

• Giúp khách hàng áp thuế một cách chính xác và tối ưu nhất.

• Làm thủ tục hải quan, kiểm hóa và nhận hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả.

• Thường xuyên thông báo với khách hàng về tiến độ làm hàng và thời gian giao hàng nhằm giúp khách hàng chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách hàng.

• Thanh lý tờ khai, làm thủ tục miễn, hoàn thuế nhập khẩu.

• Ngoài ra khách hàng sẽ được tư vấn miễn phí về thủ tục xin giấy phép nhập khẩu, các thông tin mới nhất về thuế và các vấn đề có liên quan đến xuất nhâp khẩu.

 
Túi xách hiệu